Przejdź do treści

Zawał mięśnia sercowego - Profilaktyka

Zawał mięśnia sercowego jest efektem śmierci jego komórek z powodu braku ich prawidłowego zaopatrzenia w krew, która dostarcza do nich tlen i substancje odżywcze.

Zawał serca jest nagłym stanem kardiologicznym wymagającym szybkiej pomocy medycznej.

Brak prawidłowego zaopatrzenia mięśnia sercowego w krew wynika ze zwężenia lub zamknięcia naczynia wieńcowego.

Doprowadza to do ograniczenia jej przepływu, powodując niedokrwienie z następczą martwicą.

Za chorobę aż w 98% odpowiada miażdżyca!

Dla zastosowania prawidłowego przepływu krwi warto zastosować terapię Bemer ma ona na celu wzmocnienie mięśnia sercowego jak i przepływu krwi w najmniejszych naczyniach krwionośnych ( naczyniach włosowatych).

Sprawdź jak działa Fizykoterapia Naczyniowa BEMER®

Podczas badania widoczne dla lekarza jest tylko to co widać na zdjęciu z lewej strony, nie widać obszaru naczyń włosowatych - prawe zdjęcie. Często odczyt badania jest błędny, ponieważ stan naczyń włosowatych nie jest widoczny dla lekarza.