Przejdź do treści

Centropix COCOON – chroń się przed zagrożeniami technologii 5G i elektrosmogu

centropix cocoon

Niepohamowana ekspansja nowoczesnych technologii nie pozwala na przeprowadzenie odpowiedniej w liczbie i metodzie serii testów, niezbędnych przed wprowadzeniem do sprzedaży kolejnych urządzeń elektronicznych. W ślad za tym niepokojącym zjawiskiem podąża ludzka świadomość, goszcząca w umysłach coraz szerszego grona konsumentów, którzy nie boją się zadawać niewygodnych pytań lub wręcz z miejsca poddawać w wątpliwość kolejny „zbawienny” wynalazek. Ochrona przed zagrożeniami wynikającymi z wdrożenia technologii 5G, a nawet WiFi (w postaci elektrosmogu) urasta w takich warunkach do rangi czegoś, co zwiemy obroną konieczną. Niestety, to określenie figuruje głównie w ustawach, nijak mając się do nowej rzeczywistości.

Czy zatem powinniśmy czekać na rychłą refleksję prawodawców, czy może jednak warto przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności, skoro już przyszło nam żyć w świecie skażonym smogiem elektronicznym?

Izolacja nie wchodzi w grę

Można powiedzieć, że nareszcie opadła już mgła wojny choroby covid ze społeczeństwem. W skali dziejów całego świata to nie był wyjątkowo długi okres, natomiast na tyle długi, by wyciągnąć odpowiednie wnioski. Nawet najbardziej introwertyczni przedstawiciele naszego społeczeństwa boleśnie odczuli skutki ograniczeń wynikających z ówcześnie promowanych środków ostrożności. Różne podmioty oceniają ich rezultat, używając do tego całej palety statystyk, metod badawczych, rozmaitych zestawień – z góry jednak możemy zgodnie stwierdzić, że na drugi raz absolutnie się nie piszemy. Na szczęście ochrona przed falami radiowymi oraz technologią 5G nie musi iść w parze z bunkrowaniem się w bezpiecznym środowisku, czyli zazwyczaj w naszym domostwie. Zagrożenia 5G nie skazują nas na los pariasa, wyrzutka społecznego.

Centropix COCOON jest innowacyjnym urządzeniem chroniącym nas przed elektrosmogiem. Aby nasz organizm mógł wzrastać w wolności od wszelkich czynników kancerogennych, powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak i kiedy zachodzi w nim aktywacja molekularna. Niewykluczone, że dzieje się to bez naszej wiedzy, a przynajmniej do czasu pojawienia się pierwszych niepokojących symptomów, których źródła szukamy w zupełnie innym kierunku, niż należy.

Falom radiowym wspak

Największy komfort termiczny na poziomie molekularnym osiągniemy, podchodząc do problemu od podstaw. Kilka lat wcześniej stanęlibyśmy jednocześnie przed bardzo trudnym zadaniem stworzenia projektu domu tudzież mieszkania i jego odpowiedniej realizacji. Niezwykle liczne parametry oraz ich wpływ na całość znajdują się zapewne poza granicami naszego poznania, jednak w dobie rozwoju poszczególnych kierunków szeroko pojętej technologii, możemy liczyć na propozycje ściągające ten ciężar z naszych barków.

Centropix COCOON to system skrojony właśnie na takie potrzeby, jako istna tarcza rozpościerająca się nad naszym najbliższym otoczeniem, neutralizująca  i chroniąca przed technologią 5G oraz falami radiowymi. Centropix KLOUD z drugiej flanki wspiera nasze naturalne procesy regeneracyjne, pozwalając nam „naładować baterie” w ciszy i spokoju niezmąconym zmartwieniami elektrosmogiem i zagrożeniami 5G.

Dzięki tak skutecznemu wsparciu, jesteśmy znowu decydentami w naszym własnym życiu. Bez potrzeby przeorganizowania rutyny dnia codziennego, wyborów zawodowych czy sposobu spędzania wolnego czasu. Zastanówmy się, sami bądź wspólnie z pozostałymi partycypującymi społecznie ludźmi, jakie jeszcze kroki należy podjąć, abyśmy mogli powrócić do pełnej normalności.