Przejdź do treści

Terapia Bemer - Przeciwskazania

Z Terapii Bemer nie mogą korzystać osoby po przeszczepach organów, zażywające leki immunosupresyjne mające na celu obniżyć odporność organizmu.

Terapia Bemer podwyższa odporność organizmu co może źle wpływać na dalszy przebieg leczenia.

Ostre niewydolności serca, jak i osoby mające implanty ruchome, typu rozrusznik serca lub mózgu, również nie powinny korzystać z terapii Bemer.